Kde sa píše, tam sú chyby...
Ale my Vám odovzdáme
text bez chýb!

Dodacie lehoty a cenník

Dodacia lehota

Text do 10 NS do 2 dní
Text nad 10 NS 3 až 5 dní (podľa dohody)
Rozsiahlejšie texty (napr. záverečné práce) dohodou
Expresné korektúry do 24 hodín

Prijatie textu potvrdzujeme e-mailom, v ktorom nájdete platobné pokyny, celkovú sumu za prácu podľa počtu normostrán a typu korektúry. Korektúru začíname až po pripísaní platby na účet, prípadne po zaslaní potvrdenia o vykonaní prevodu.

Cenník

Štandardná jednotka výpočtu ceny za jazykovú korektúru sa odvíja od počtu normostrán, pričom jedna normostrana (NS) obsahuje 1800 znakov vrátane medzier (30 riadkov po 60 úderov).

Základná korektúra textu 2,00 € / NS
Gramatická a štylistická korektúra textu 3,00 € / NS
Expresná korektúra 100 % príplatok
Korektúra záverečných prác 15 - 35 € *
Korektúry obsahu webstránok, e-shopov dohodou **

V prípade dlhodobej spolupráce sa konečná cena určuje individuálne.


* záleží od počtu strán a tiež od počtu zásahov do uvedenej práce

** záleží od počtu korektorských zásahov do obsahu webovej stránky či e-shopu

Poslať dokument Kontakt