Naše služby

Jazyková korektúra sa zameriava najskôr na základnú kontrolu textu (opravu pravopisu), ktorá zahŕňa správne umiestnenie interpunkcie, písanie veľkých a malých písmen, eliminovanie klávesových preklepov, dodržiavanie medzier a tiež formátovanie. Každá základná kontrola spĺňa predpoklady normy STN 01 6910 Pravidiel písania a úpravy písomností. 

Dôležitou súčasťou je gramatická a štylistická korektúra textu, počas ktorej dbáme na opravu gramatiky, pričom kontrolujeme slovosled vetných konštrukcií, správne skloňovanie a časovanie, a pod. Pri štylistických úpravách berieme ohľad na použitý jazykový štýl a cieľovú skupinu, pre ktorú je text určený.

Ponúkame korektúry:


reklamných, propagačných materiálov

prezentácia vašich produktov alebo služieb musí byť jasná, zrozumiteľná a bezchybná


webových stránok, e-shopov

jedinečný dizajn vášho projektu musí byť doplnený správnou gramatikou a štylistikou


kníh, časopisov,
článkov

vo vašom diele vychytáme všetky chyby, ktoré by mohli narušiť pozitívny čitateľský zážitok


bakalárskych a diplomových prác

vykonáme gramatickú a štylistickú korektúru s ohľadom na smernice vydané jednotlivými univerzitami

Postup našej práce

Chcete nahliadnuť do zákulisia korektúry vašich dokumentov? Každá oprava textu prebieha takto:

01

Nahratie


Cez tlačidlo Poslať dokument na opravu nám pošlete dokument v niektorom z podporovaných formátov (napr.: .doc, .xls, .ppt, .pdf), ktorý potrebuje korektúru.

02

Spracovanie


Dokument opravíme pomocou funkcie Revízia (v prípade upraviteľných formátov) alebo pomocou funkcie Poznámky (PDF formát). Do poznámok vkladáme návrhy na úpravu štylistiky, opravujeme gramatické chyby, čiarky alebo preklepy.

03

Opätovná kontrola


Vykonávame opakovanú kontrolu s cieľom opravy prehliadnutých chýb, prípadne meníme štylistiku ťažkopádnych viet, kontrolujeme správnosť použitej terminológie.

04

Hotovo


Finálny dokument doručíme v stanovenom čase na vami zadanú e-mailovú adresu.

Na čo sa zameriavame

Každý text je jedinečný, rovnako ako ten, kto ho písal. Nechceme podkopať individualitu autora, chceme mu pomôcť vyjadrovať sa spisovne. Pri každej oprave textu preto kontrolujeme správnosť skloňovania, časovania a slovosledu, všímame si aj medzislovné a medziriadkové medzery, aj správnosť formátovania dokumentu. Rozumieme si so všetkými interpunkčnými znamienkami.

Oprava klávesových preklepov

Zachytíme každý preklep, ktorý vznikol na vašej klávesnici, nech už to bolo spôsobené čímkoľvek (napríklad aj horiacim termínom na odovzdanie).

Kontrola správneho
skloňovania/časovania

Občas sa stane, že pri preformulovaní vety nastane zmena skloňovania alebo časovania. Nemusíte si to všimnúť, ale my na to dáme pozor.

Kontrola malých a veľkých písmen

Písanie malých a veľkých písmen vlastných mien môže byť naozaj komplikované. Skontrolujeme správnosť nielen na začiatku viet, ale aj v iných prípadoch.

Kontrola spisovnosti

V umeleckom texte si môžeme dovoliť „uletieť“, v odbornom texte však kladieme dôraz na spisovnosť použitých výrazových prostriedkov.

Kontrola slovosledu

Niekedy píšeme tak, ako hovoríme. A to nie je vždy v každom texte správne. Preto skontrolujeme slovosled a v prípade potreby ho opravíme.

Odstraňovanie bohemizmov

Čeština je nám veľmi blízka, ba dokonca až tak, že sa často medzi slovenčinou a češtinou stierajú hranice. My ich znovu vytvoríme a slovenský text zostane slovenským.

ukážka vzorovej korektúry

Referencie

Toto o nás hovoria naši klienti. A my sa tešíme z našej spolupráce.

Cenník korektúr

Našu bezchybnú slovenčinu sme získali intenzívnym štúdiom na vysokej škole v odbore slovenský jazyk a literatúra a neustále sa aj naďalej vzdelávame. Preto si účtujeme za jednotlivé typy korektúr takto:

Korektúra záverečnej práce

bakalárska a diplomová práca

gramatická a štylistická korektúra

dodržovanie smerníc univerzít

od  25 €

Štandardná
korektúra

gramatická a štylistická korektúra

dodanie 2 - 5 dní (do 100 NS)

 

3,50 € /NS

Expresná
korektúra

gramatická a štylistická korektúra

do 24 hodín (do 10 NS)

do 48 hodín (do 50 NS)

100 %  príplatok

Najnovšie články z blogu

Na tomto mieste nájdete naše postrehy, úvahy a zamyslenia. A netýkajú sa vždy len slovenčiny.

obrázok článku

Expresná korektúra záverečnej práce? To naozaj?

25.3.2024 18:54

A opäť je tu ten čas... Čas písania a korektovania záverečných prác. Už tradičn…

obrázok článku

Koľko ma bude stáť korektúra a ako dlho bude trvať?

21.3.2023 13:21

Opäť je tu raz obdobie písania záverečných prác. Mám pocit, že námety na blogy …

obrázok článku

Korektúry záverečných prác

26.4.2022 09:56

Ešte stále je tu to obdobie, o ktorom som písala minule: obdobie odovzdávania z…

obrázok článku

Mám istotu, že sa moja práca niekde nezverejní, resp. nepredá?

11.4.2022 15:56

Dnes som dostala zaujímavú otázku z kontaktného formulára. Je sezóna bakalársky…

Kontakt

Ak chcete ihneď odoslať dokument na opravu, prosím, využite formulár na stránke Poslať dokument.

Kontaktné informácie

Fakturačné údaje

Sídlo

Trinetus s.r.o.
Farská 1342/50
94901 Nitra

IČO

50 493 272

DIČ

2120 343 896

IČ DPH

(neplatca DPH podľa §4)

Zápis

Obchodný register
Okr. súdu Nitra
Oddiel Sro, Vložka č. 61961/N

Bankové spojenie

Banka

Fio banka, a.s.
pobočka zahraničnej banky

IBAN

SK9883300000002401064549

BIC

FIOZSKBAXXX

Napíšte nám

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nasledujúceho formulára: