Mám istotu, že sa moja práca niekde nezverejní, resp. nepredá?

obrázok článku
11.4.2022 15:56

Dnes som dostala zaujímavú otázku z kontaktného formulára. Je sezóna bakalárskych a diplomových prác, tak mi chodia denne otázky týkajúce sa korektúry, ceny za korektúru za počet normostrán, jednoducho všetko, čo akokoľvek súvisí so záverečnými prácami. Ale otázka: "Mám istotu, že sa moja práca niekde nezverejní, resp. nepredá?" mi vyrazila dych a ja sa pokúsim na ňu odpovedať, aby mi v budúcnosti nehrozil predčasný infarkt z takéhoto nepodloženého obvinenia 😉.

Každého autora chráni tzv. autorský zákon. Pre niekoho je to len zhluk písmen a paragrafov bez adekvátneho zákonného a postihovacieho rámca, pre nás, ktorí však prichádzame do kontaktu s autorskými textami, ktoré opravujeme, je to taká alfa a omega. Jednoducho si tento zákon ctím, je to "písmo sväté" každého korektora (aspoň v našej firme). Okrem toho sú na stránke zverejnené Obchodné podmienky, pričom v časti IV. Práva a povinnosti obchodných strán sa výslovne uvádza: "5. Dodávateľ sa zaväzuje zachovať v tajnosti všetky dohody spojené s predmetom plnenia a ďalej sa zaväzuje, že bude považovať všetky materiály, ktoré mu objednávateľ predloží, za prísne dôverné.

Ak by niekomu nestačili tieto dva dôvody, je tu ešte aj tretí, ten najdôležitejší: korektujem naozaj rôznorodé texty, pre rôzne organizácie, firmy, autorov. Myslíte si, že by mi niekto zveril čo i len písmenko zo svojho textu, ak by som vykonávala takéto praktiky? Počas existencie bezchyb.sk som korektovala už nespočetné množstvo textov, napríklad aj od komunikačnej agentúry Seesame, Digitálnej koalície, STU v BA, Nadácie Pontis, McDonald´s, mestskej časti Bratislava-Rača, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a mnohých ďalších. 

Tak iba na margo toho som chcela povedať, že naozaj sa nemusíte báť poslať mi akýkoľvek text. Každý súbor je uložený na chránenom serveri a prístup k nemu má len obmedzený počet ľudí (väčšinou len 1 človek). Text sa u nás uchováva iba po dobu korektúry a neskôr je zmazaný (po 30. dňoch od odovzdania). Chceme pomôcť každému autorovi, aby bol jeho text štylisticky správny, spisovný, bez gramatických nedostatkov a preklepov. A ak v posudku od školiteľa a oponenta zasvieti kladné hodnotenie gramatiky a štylistiky, je to zadosťučinenie pre celý kolektív bezchyb.sk. 

Najnovšie články

obrázok článku

Expresná korektúra záverečnej práce? To naozaj?

25.3.2024 18:54

A opäť je tu ten čas... Čas písania a korektovania záverečných prác. Už tradičn…

obrázok článku

Koľko ma bude stáť korektúra a ako dlho bude trvať?

21.3.2023 13:21

Opäť je tu raz obdobie písania záverečných prác. Mám pocit, že námety na blogy …

obrázok článku

Korektúry záverečných prác

26.4.2022 09:56

Ešte stále je tu to obdobie, o ktorom som písala minule: obdobie odovzdávania z…

obrázok článku

Mám istotu, že sa moja práca niekde nezverejní, resp. nepredá?

11.4.2022 15:56

Dnes som dostala zaujímavú otázku z kontaktného formulára. Je sezóna bakalársky…